OBLASTI DELOVANJA

Smanjenje nezaposlenosti

Organizacijski kapacitet MGA

Volonterizam i građanskI aktivizam

Volonterizam je mobilizacija i angažovanje pojedinaca i grupa koji dobrovoljno pristaju da pružaju usluge određenoj populaciji, uz adekvatnu selekciju i pripremu. Volonterizam je zasnovan na idejama samopomoći, uzajamne pomoći i filantropije. Najčešće se sprovodi u verskim, humanitarnim, socijalnim kao i nevladinim organizacijama. Volonteri se vode kao neprofesionalci, ali uz dobru selekciju, pripremu, superviziju i fidbek mogu postići znatni stepen profesionalizma.

Continue reading “Volonterizam i građanskI aktivizam”

Kulturno nasleđe