SOKRAT

Ime organizacije: Social Knowledge for Real Accountability  and Transparency
Skraćenica: Sokrat
Opština: Parteš
Oblast rada: Demokratizacija
Kontakt Osoba: Stefan Stojanović
Kontakt: +383 49616319; nvosokrat@hotmail.com
facebook

Povećanje svesti kod mladih o važnosti poštovanja svih nacija na Kosovu. Izgradnja kapacitteta mladih iz  manjinskih zajednica kroz treninge: zastupanja, lobiranja, antikorupcije. Zastupanje interesa mladih na lokalnom i centralnom nivou. Uključenja mladih u proces donosenja odluka. Organizovanje debata sa predstavnicima lokalnih institucija o problemima i pravima mladih.