OMONIA

Ime organizacije: Omonia
Skraćenica: Omonia
Opština: Gračanica
Oblast rada: Demokratske promene u drustvu, integracija manjina, uključivanje građana u donošenju odluka, praćenje rada lokalnih i centralnih institucija.
Kontakt osoba: Anđelka Ćup
Kontakt: +383 49 305 219; nvo.omonia@gmail.com
web:omonia.gracanicaonline

OMONIA je nova nevladina organizacija, ali su osnivači i članovi osobe koje se dugo godina bave radom u civilnom sektoru, kao i u medijima. Organizacija se bavi praćenjem demokratskih promena u kosovskom društvu, integracijom manjina, uključivanjem građana u donošenje odluka, praćenjem rada lokalnih, ali i centralnih institucija putem zatvorenih fokus grupa, javnih debata, TV i radio emisija, tekstova na web portalima, kao i preko TV reportaža i dokumentarnih filmova. Kroz svoje aktivnosti takođe želimo da doprinesemo pomirenju na Kosovu, toleranciji i isticanju različitosti, kao bogatstva.