MORAVSKI BISER

Ime organizacije: Udruženje žena „Moravski biser“
Skraćenica: Moravski biser
Opština: Parteš
Oblast rada: Promovisanje tradicije i kulture, rodna ravnopravnost
Kontakt osoba: Dragana Petrović
Kontakt: +383 64 507 5610; moravskibiser06@gmail.com
facebook

NVO “Moravski biser” je zvanično registrovana 2015 godine, a kao udruženje funkcioniše od februara 2014. godine. Glavna oblast delovanja je ravnopravnost polova. Sama organizacija broji 30 članica, gde su zastupljene žene različitog profila. Udruženje ima otvoren poziv tokom cele godine za sve žene koje su voljne da budu deo organizacije. Sedište organizacije je u opštini Parteš.
Organizacija je osnovana sa ciljem :
Promovisanja učešća žena u javnom životu, medijima, lokalnim zajednicama, promovisanje rodne ravnopravnosti, borba protiv nasilja nad ženama, jednakih mogućnosti za sve, tolerancije i neophodnosti uključivanja različitih grupa žena u procesima donošenja odluka.
Svoje ciljeve sprovedi kroz različite  aktivnosti: organizovanje različitih obuka, kurseva, seminara, izložbe, predavanja i radionice, izložbe u svrhu promocije rodne ravnopravnosti, treninzi za ekonomsko osnaživanje žena, javne debate o nasilju u porodici…
Misija organizacije jeste povezivanje žena različitih socio-ekonomskih profila okupljene na jednom mestu zarad istog cilja povećanje odgovornosti kod različitih institucija za efikasniju zaštitu žena od rodnog zasnovanog nasilja i ostvarivanje njihovih ekonomskih i socijalnih prava koja su zakonom definisane, kao i jačanje uloge žena u javnom i političkom životu.