MLADA AKTIVNA GRAČANICA

Ime organizacije: Udruženje mladih- Mlada aktivna Gračanica
Skraćenica: MAG
Opština: Gračanica
Oblast rada:  Neformalna edukacija mladih, promocija ljudskih prava i interkulturalnosti.
Kontakt osoba: Petar Đorđević
Kontakt: +383 49 344 092; mladagracanica@gmail.com
facebook

NVO „Mlada aktivna Gračanica“je  omladinskia organizacija  koja se bavi pitanjima i  problemima mladih na Kosovu, sa sedištem u Gračanici. Postoje dve glavne komponente: prvo je razvoj sopstvene zajednice, a druga je saradnja i razumevanje sa drugim zajednicama u okruženju. Misija naše organizacije je da poboljša kvalitet života mladih na Kosovu. Naša vizija je razumevanje i poštovanje naše i druge raznovrsne kulture i stvaranje atmosfere koja podržava mlade ljude da razvijaju svoj potencijal i deluju odgovorno, sa uticajem i doprinosom lokalnoj zajednici.