Veče društvenih igara u Gračanici

Mreža za građanski aktivizam je u subotu, 23. decembra, u saradnji sa prijateljima iz Kluba C22 iz Beograda, u prostorijama „Genghis Pub“ u Gračanici organizovala Veče društvenih igara.

Cilj ove aktivnosti bio je zbližavanje kroz igru i komunikaciju, kao i podsećaj na značaj druženja uz igre koje su obeležile neke prošle dane, a koje su, nažalost, izgubile interesovanje kod ljudi, posebno mladih, zbog sve veće upotrebe moderne tehnologije i interneta.

Continue reading “Veče društvenih igara u Gračanici”

Moderna tehnologija za buduće inovatore

Mreža za građanski aktivizam (MGA) u saradnji sa Mladom aktivnom Gračanicom, održala je u petak, 17. novembra za mlade u Štrpcu kreativnu radionicu za pravljenje inovativnih aplikacija u elektronici pomoću Arduino uređaja – mikroračunara koji se povezuju sa drugom elektronikom i omogućuju kreiranje novih pametnih proizvoda.

Ideja je bila da mladi imaju priliku da na jednostavan način primene znanja iz elektronike i programiranja i stvore vidljive korisne aplikacije, čak i ako se prvi put susreću sa njima.

Continue reading “Moderna tehnologija za buduće inovatore”

Izrađena strategija delovanja mreže

Mreža organizacija civilnog društva sa teritorije šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu, južno od Ibra (Gračanica, Klokot, Ranilug, Parteš, Novo Brdo i Štrpce), izradila je svoju strategiju delovanja za naredne tri godine.

Cilj strategije jeste jasno usmeravanje i delovanje mreže, kao i jasno određivanje aktivnosti koje će se sprovoditi radi postizanja strateških ciljeva. Članice mreže, odlučile su, nakon detaljne analize stanja na terenu, da će se u narednom periodu fokusirati na jačanju volonterizma i aktivizma, osnaživanju kapaciteta kako samo mreže, tako i njenih članica, očuvanju kulturne baštine, kao i rešavanje i ukazivanje na problem nezaposlenosti stanovništva.

Continue reading “Izrađena strategija delovanja mreže”

Završna konferencija projekta “Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu”

NVO “Komunikacija za razvoj društva”-CSD je u četvrtak, 15 decembra, organizovala završnu konferenciju projekta “Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu”.

Konferencija je imala za cilj predstavljanje mreže nevladinih organizacija “Aktivni južni centar”, koja se sastoji od 11 organizacija civilnog društva iz Gračanice, Kosovskog Pomoravlja i Štrpca, i upoznavanje kako medija, tako i svih zainteresovanih strana sa istom. Upoznavanjem prisutnih sa mrežom, Sanja Vuković predstavnica mreže istakla je da je jedan od glavnih ciljeva osnivanja mreže razvoj nevećinskih zajednica i jačanje njihovih kapaciteta, sa posebnim akcentom na Srbe.

Continue reading “Završna konferencija projekta “Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu””

Održan sastanak sa mrežom nevladinih organizacija

Predstavnici NVO “Komunikacija za razvoj društva“ – CSD su u ponedeljak, 25. aprila, u prostorijama omladinskog centra u Partešu održali sastanak sa članovima mreže nevladinih organizacija „Aktivni južni centar“.

Mreža nevladinih organizacija „Aktivni južni centar“ sastoji se od organizacija koje deluju i rade na teritoriji svih šest opština sa većinski srpskim stanovništvom južno od Ibra.

Continue reading “Održan sastanak sa mrežom nevladinih organizacija”

Uključenje u procese donošenja odluka – zastupanje i lobiranje

U organizaciji NVO “Komunikacija za razvoj društva” – CSD, za vikend 8-10 Aprila, održan trening na temu “Uključenje u procese donošenja odluka – zastupanje i lobiranje”.

Trening je održan u okviru projekta „Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana u procese donošenja odluka na Kosovu“ podržanog od strane Olof Palme International Center-a, sa kancelarijom u Prištini.

Continue reading “Uključenje u procese donošenja odluka – zastupanje i lobiranje”

Sastanak sa predstavnicima mreže civilnog društva

U subotu, 16. marta, u organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD, održan je sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva sa kojima CSD sarađuje u okviru projekta „Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana u procese donošenja odluka“.

Sastanak je održan u prostorijama omladinskog centra u Partešu, a tema sastanka bila je predstavljanje identifikovanih prioritetnih problema u opštinama u kojima ove organizacije deluju.

Continue reading “Sastanak sa predstavnicima mreže civilnog društva”