Izveštaj – “Digitalizacija – pristup uslugama kroz prizmu jezičkih prava”

“Digitalizacija – pristup uslugama kroz prizmu jezičkih prava” je izveštaj koji je izradila jedna od članica naše Mreže za građanski aktivizam, možete ga preuzeti na linku na kraju teksta.

Pred vama su nalazi sveobuhvatnog istraživanja koje je NVO „Gračanička inicijativa za održivi razvoj“ sprovela u saradnji sa Kancelarijom poverenika za jezike/ Kancelarija premijera Kosova, u sklopu projekta Digitalizacija – pristup uslugama kroz prizmu jezičkih prava. Da li je na Kosovu pristup uslugama jednako moguć svim građanima? Da li građani koji dolaze iz nevećinskih zajednica na Kosovu, pre svega oni koji ne pripadaju grupi govornika albanskog jezika, jednako imaju mogućnost da ostvare pravo pristupa uslugama na maternjem jeziku kao i većinska albanska zajednica? Dosadašnji izveštaji koji se okvirno bave temom pristupa uslugama na lokalnom i centralnom nivou najčešće dolaze iz organizacija civilnog društva, a rađeni su u saradnji sa Kancelarijom poverenika za jezike. Sva dosadašanja istraživanja obuhvataju ličnu interakciju pojedinca sa službenicima u institucijama i njegovu mogućnost za ostvarivanje svojih građanskih prava na službenim jezicima/ jezicima u službenoj upotrebi. Smatrajući da su promene koje donosi digitalizacija deo dinamičnog društvenog života Kosova i njegovog sazrevanja; Kosova u kome politika multikulturalnosti teži da faktički bude usmerena ka građanima, odlučili smo da ponudimo istraživanje koje bi uočilo, opisalo i analiziralo većinu, do sada, ključnih problema s kojima se suočavaju pripadnici nevećinskih zajednica na Kosovu prilikom pristupa digitalizovanim uslugama i ponudimo preporuke za prevazilaženje trenutne situacije, kao i određena sistemska rešenja koja u budućnosti mogu biti osnov za poštovanje prava na upotrebu jezika u procesu opšte digitalizacije javne uprave. Istraživanje Digitalizacija – pristup uslugama kroz prizmu jezičkih prava je bazirano na dostupnosit elektronskih usluga koje pružaju ministarstva i njima podređene agencije na srpskom jeziku, pre svega zbog statusa srpskog jezika, kao jednog od dva službena jezika na centralnom nivou na Kosovu. Nalazi istraživanja su, pre svega, vođeni stavovima građana o važnosti pristupa elektronskim uslugma i njihovim iskustvima prilikom korišćenja različitih vidova elektronskih usluga, iz perspektive dvojezičnosti. Ovim istraživanjem smo, takođe, želeli da utvrdimo i prikažemo realno stanje o nivou poštovanja Zakona o upotrebi jezika u ministarstvima i njima podređenim agencijama prilikom pružanja elektronskih usluga građanima. Nastojali smo da objektivno identifikujemo izazove sa kojima se institucije suočavaju u procesu digitalizacije javnih usluga i definisali smo preporuke za koje verujemo da mogu pomoći u procesu prevazilaženja svih poteškoća koje trenutno onemogućavaju potpunu primenu i poštovanje Zakona o upotrebi jezika.

Srpski:                                Albanski:

KRATKI IZVEŠTAJ ” TIHA MIGRACIJA SRBA”

Na osnovu svakodnevnog i tihog odlaska mladih ljudi u potrazi za boljim, kvalitetnijim i bezbednijim životom, kao i za većom mogućnošću napredovanja u školovanju i karijeri pokrenuli smo istraživanje o tzv. tihoj migraciji Srba sa Kosova. Sproveli smo kratke razgovore sa studentima koji studiraju na Univerzitetu u Prištini, smeštenom u Mitrovici, ali i sa studentima koji studiraju u Beogradu ili nekom drugom gradu u centralnoj Srbiji. Takođe, ciljna grupa našeg istraživanja su bili srednjoškolci završnih razreda sa teritorije opštine Gračanica. Razlog koji nas je naveo da pokrenemo ovako istraživanje je činjenica da se u poslednje tri godine, skoro svi srednjoškolci koji završavaju školovanje odlučuju da svoje školovanje nastave na Univerzitetima u centralnoj Srbiji, pa čak i u inostranstvu. Do ovih navoda smo došli kroz razgovore sa srednjoškolcima koji su bili deo naših aktivnosti, a koje smo intezivirali u poslednjih godinu dana. Continue reading “KRATKI IZVEŠTAJ ” TIHA MIGRACIJA SRBA””